Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

'School op Seef'

Verkeersveiligheidslabel School op Seef
 
Vanaf het schooljaar 2018/2019 is de Goudakker in het bezit van een verkeersveiligheidslabel. De commissie van School op Seef heeft geconcludeerd dat de Goudakker de verkeerslessen goed op orde heeft. Er is veel aandacht voor de schoolomgeving en de daarmee samenhangende (on)veiligheid. Er worden voldoende extra activiteiten georganiseerd en er wordt ook veel gelopen en gefietst met de leerlingen buiten de reguliere verkeerslessen om.

Het label wordt toegekend aan basisscholen die verkeersveiligheid en verkeerseducatie hoog in het vaandel hebben staan en structureel met dit onderwerp aan de slag gaan.
De voorwaarden voor basisscholen voor het verkrijgen van het label SCHOOL op SEEF zijn:

1. De school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;
2. Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
3. Er wordt door de school met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding;
4. De school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes;
5. De school organiseert extra verkeersactiviteiten.

Meer informatie hierover kunt u vinden op deze website: https://www.schoolopseef.nl/ouders
 
 We zijn blij en trots dat we dit label hebben gekregen!