Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Waar we voor gaan

Wij realiseren dit door:

 • te werken vanuit een positieve blik: met respect, trots zijn op jezelf en elkaar
 • aan te sluiten bij wat goed gaat: laat zien wie je bent en wat je kunt
 • een veilige leeromgeving te bieden: je mag en kan je gevoelens tonen
 • te confronteren en te verzoenen: leer je verplaatsen in de ander en handel daar naar
 • te accepteren dat ieder kind anders is: oog hebben voor verschillen.

Op basisschool 'De Goudakker' hebben wij vertrouwen in ieders:

 • kwaliteit en persoonlijke groei
 • verantwoordelijkheid voor eigen handelen
 • betrokkenheid
Sociale Competenties

Op onze school werken we schoolbreed en samen met ouders aan de sociale competenties van kinderen. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben kennis, vaardigheden en een respectvolle houding ten aanzien van omgaan met elkaar op 'De Goudakker' en daar buiten.

Wij streven ernaar:

 • om een veilig klimaat te creëren waar ieder zich veilig voelt om zichzelf te presenteren
 • dat kinderen kunnen opkomen voor zichzelf op een juiste manier
 • ruimte te geven aan kinderen en volwassenen om eigen keuzes te maken
 • dat ieder, kind of volwassene, fouten mag maken en daarop terug mag komen
 • ruzies en conflicten uit te spreken
 • onze ervaringen te delen, jong en oud, goede en slechte ervaringen
 • dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft binnen een groep (bijv. een kind in een klas, een ouder van een vereniging, de leerkracht binnen een team)
 • elkaar te complimenteren

Wij verwachten dan ook veel van de leerlingen, leerkrachten en ouders!