Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Oudervereniging

OR

De oudervereniging van basisschool de Goudakker is opgericht in het jaar 2000 en bestaat inmiddels uit tien leden, allen ouders van leerlingen, die geheel vrijwillig deel uitmaken van "Oudervereniging de Goudakker".

Zoals bij elke vereniging hebben alle leden een taak. Bij de oudervereniging van de Goudakker zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Natasja Jansen
Penningmeester: Lilit Hagobyan
Secretaris:  
Algemene leden:  Marta van Vliet, Virginia Pons,  Esma van Waas,  Priscilla Laponder, Miriam Vega, Gabrielle Zwaan en Lisette Verhagen.

De oudervereniging heeft 2 hoofddoelen:
• het organiseren en bekostigen van (buitenschoolse) activiteiten;
• het vergroten van ouderbetrokkenheid op school.

Met onze leden vormen wij de schakel tussen de ouders en het schoolteam bij het organiseren van bijna alle activiteiten op en buiten school. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn we verdeeld in werkgroepen. Zo hebben we een JAVD (Jeugdavond vierdaagse) groep, een schoolreis- en uitstapjesgroep, een school-aankleedgroep, een schoolfotograafgroep, een feestgroep (o.a. disco, fancy-fair, midwinterfeest, kerstviering, paasviering, sinterklaasfeest), een kriebelbrigade (luiscontrole) en een sportcommissie. 
De leden van de oudervereniging zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze werkgroepen en wij dragen zorg voor de uitvoering en bekostiging van alle activiteiten die door de werkgroepen bedacht worden. Uiteraard voeren we al deze activiteiten niet alleen uit maar worden we vaak geholpen door de groepsouders vanuit elke groep, de inzet van helpende ouders en het team.

Afspraken maken doen we in vergadervorm. De vergaderingen zijn openbaar, waarmee ik wil benadrukken dat iedereen welkom is die actief betrokken wil zijn bij basisschool de Goudakker. Onze vergaderingen vinden één keer in de maand plaats, altijd op een maandag. De aanvang is om 20:00 uur en ze worden aangekondigd in de nieuwsbrieven van school. 

Ook houden we één keer per jaar, in oktober, een algemene ledenvergadering. Hier blikken we terug op de activiteiten van het voorgaande jaar en stellen we de activiteiten van het komende jaar vast aan de hand van een jaarkalender. Ook wordt tijdens deze vergadering de begroting van het voorgaande jaar gesloten en voor het komende schooljaar vastgesteld, evenals de hoogte van de ledencontributie ook wel ouderbijdrage genoemd. 

De activiteiten worden betaald vanuit de ledencontributie die door alle ouders met kinderen op de Goudakker betaald dient te worden. Bij elke inschrijving van uw kind bent u namelijk lid geworden van de oudervereniging en heeft u voor dit lidmaatschap een handtekening gezet. De oudervereniging beheert het geïnde ledencontributies en draagt er zorg voor dat de begroting elk jaar sluitend is. 

De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt momenteel € 22,50 per kind per schooljaar. Start uw kind na 1 januari dan bedraagt de ouderbijdrage € 11,25 per kind voor dat schooljaar. U ontvangt in het begin van schooljaar een brief van de penningmeester met het verzoek tot betaling. Het bestuur van de OV beheert de ouderbijdragen en legt hiervoor verantwoording af aan de ouders op de algemene ledenvergadering . De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij ook een bijdrage voor de schoolreis en het kamp van groep 8. Ook deze bijdrage is vrijwillig.
De bijdrage voor de schoolreis/kleuterfeest is € 25,00 per kind.
De bijdrage voor het schoolkamp groep 8 is € 85,00 per kind.
Wanneer ouders niet betalen, zullen hun kinderen niet meegaan met de schoolreis, het kleuterfeest of het schoolkamp. Gaat uw kind niet mee, dan is uw kind wel verplicht om naar school te komen. Er zal dan voor vervangende les worden gezorgd.

Wanneer een betalingsregeling gewenst is, kunt u hierover in gesprek gaan met de penningmeester van de oudervereniging of de directie.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is NL47INGB0002078563 t.n.v. Oudervereniging de Goudakker.

Heeft u vragen of ideeën over de oudervereniging, dan kunt u ons per mail bereiken via or.degoudakker@degroeiling.nl. Ook heeft de oudervereniging in het schoolgebouw een oude rode PTT brievenbus. Deze hangt aan de muur in de hal bij de hoofdingang van school.

Rest mij te zeggen dat u altijd van harte uitgenodigd bent om u aan te melden als groepsouder of gewoon als belangstellende ouder, zeker als u inspirerende tips of ideeën heeft, als u handig, sportief, muzikaal, creatief of wat dan ook bent, dat van nut kan zijn om onze leerlingen de leukste activiteiten te bezorgen tijdens hun verblijf op deze school, want één ding staat vast:

"Zonder uw betrokkenheid, geen activiteit".

Namens de oudervereniging,

Natasja Jansen