Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Medezeggenschapsraad

mr.degoudakker@degroeiling.nl

Algemeen

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

 • De besteding van geld en gebouwen
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • De manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
 • Het kiezen van de lesmethoden voor de vakken
 • Verbeteringen in het onderwijs
 • Het jaarlijks terugkerende scholings- en formatieplan
 • De schoolgids
 • De groepsindeling
 • Arbeidsomstandigheden (o.a. veiligheid op school)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van de ouders,
 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De MR heeft instemmingsrecht over die zaken die voor groepen ouders en leerkrachten van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: de vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk.

Via de MR kunnen zij hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school)  en het aanstelling- en ontslagbeleid van het personeel.

Vergaderfrequentie

De MR vergadert gemiddeld 7x per jaar.

Aanmelden nieuwe leden in de oudergeleding.

Het is mogelijk eerst een kijkje te nemen bij de MR of proef te komen draaien. Vind je het leuk om over schoolzaken te praten met de directie van De Goudakker, meld je dan bij één van de MR-leden.

Er is momenteel geen vacature

Hieronder stellen de leden zich allemaal even kort aan u voor.

Voorzitter

Monique van Vliet, leerkracht

Mijn naam is Monique van Vliet. Leerkracht van groep 7/8. Ik werk nu 12 jaar op De Goudakker. Maar ik ben al ruim 35 jaar werkzaam in het onderwijs. Namens het team zit ik in de MR omdat ik het belangrijk vind om mee te kunnen denken over schoolse zaken. Om zo een prettig werkklimaat op De Goudakker te bevorderen. Voor de kinderen, de ouders en mijn collega's.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel over onderwerpen die vaak 'achter de schermen' plaats vinden. Bij belangrijke ontwikkelingen zal ik u informeren door middel van het Ouderportaal.

Algemene leden

Mirjam Blok, ouder

Ik ben Mirjam, moeder van Mees en Tijn Blok. Sinds september 2017 ben ik lid van de MR op basisschool de Goudakkker.  Als MR lid hoop ik de stem van alle ouders te kunnen vertegenwoordigen binnen de MR.  Ik vind het belangrijk dat de kinderen op de Goudakker kwalitatief goed onderwijs krijgen en dat ieder kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een goede, positieve sfeer is op school en elk kind met plezier naar school kan gaan.  Ik hoor het graag als u ergens tegenaan loopt en wij dit mee kunnen nemen binnen de MR.

Contact: mr.degoudakker@degroeiling.nl